Museum

Hvad er medicinsk historie?
Medicinsk historie er beretningen om vort kendskab til menneskets sygdomme og skavanker fra oldtid til nutid og om de behandlinger, der har været anvendt.
Historien omfatter således anbefalinger af kure fra de ældste kendte, primitive naturmetoder til vore dages avancerede, videnskabelige metoder og tekniker. Det er derfor først og fremmest lægekunstens og medicinmændenes præstationer, der fortælles i de gamle skrifter og dokumenter.
Et interessant element i historien er udviklingen af behandlingsredskaber, kirurgiske og andre instrumenter, som begyndte for mindst 5000 år siden. Vort kendskab til disse ting skyldes, at der gennem tiderne er eftersøgt, fundet og bevaret sager af betydning for historien.
 
Formålet med Medicinsk-historisk Museum er således at vise og beskrive udviklingen indenfor sundhedsvæsenet - herunder anvendte instrumentarium og bøger - gennem kontinuerlig indsamling og bevarelse af vor sundhedsvidenskabelige og medicinske teknologiske kulturarv.
 
Museet har et godt samarbejde med Bevaringscenter Næstved
 
============================================================
 
Aktuelt:
 
============================================================
 
Julen koster mange penge
Men en rundvisning i Medicinsk-historisk Museum på Næstved Sygehus er gratis. Der er ekstra juleåbent tre søndage kl. 14-17:
Søndag den 5.12., søndag den 12.12. og søndag den 19.12
Ved besøg vil vi anbefale brug af Corona pas og/eller mundbind.
 
============================================================
 
Som et led i Middelalderfestivalen "Næstveds Søjler" har museet med urtehave åbent med gratis rundvisning
fredag den 27. august 2021 kl. 12-16.
 
============================================================
  
 Medicinsk-historisk Museum med Urtehave har åbent for rundvisning i følge
de gældende retningslinier fra
tirsdag den 3. august 2021 kl.10
 Museet er åbent for alle og Corona Pas er ikke længere nødvendigt. Grundet arealkrav er antal besøgende dog fortsat begrænset til 6 personer ad gangen.
 Mundbind/visir kan anbefales - men er ikke påkrævet.
 
     ============================================================
 
 Medicinsk-historisk Museum med Urtehave har åbent for rundvisning i følge 
de gældende retningslinier fra 
tirsdag den 15, juni 2021 kl. 10
Museet er åbent for alle, der kan fremvise gyldigt Corona Pas. Antal besøgende i
museet er begrænset til 6 personer ad gangen.
Mundbind/visir anbefales - men er ikke påkrævet.
 
 =============================================================
  
Velkommen igen til Medicinsk-historisk Museum med urtehave,
der igen åbner med rundvisning
tirsdag den 4. maj 2021 kl. 10
 Museet er åbent for alle, der kan fremvise gyldigt Corona pas. Antal besøgende er begrænset til 6 personer ad gangen.
Mundbind/visir er påkrævet.
 
==============================================================
 
Medicinsk-historisk Museum åbner
8. september 2020
 
Retningslinier:
 Såvel urtehave (som har været åben fra 16. juni) som den historiske medicinske instrumentsamling åbner igen men med hensyntagen til Covid-19. Der gælder derfor følgende retningslinier for besøg i museet:
 
Maximalt 6 besøgende ad gangen.
Sprit hænder ved indgangen til museet.
Hold afstand.
Berøring af genstande i museet frabedes (rundvisere vil demonstrere).
Museets ansatte bærer visir.
Anvendelse af mundbind er påkrævet for besøgende.
Alle montrer m.m. afsprittes før og efter besøg.
Den medicinske urtehave kan besøges med de kendte regler:
Hold afstand og sprit hænder.
 
Museet følger myndighedernes retningslinier.
 
 
Velkommen
=============================================================
 
 Museet åbner igen
16. juni 2020 
 
Corona pandemien er nu herhjemme så meget under kontrol, at Museet atter kan åbne. Dette vil dog ske etapevis, så vi kan overholde myndighedernes retningslinier.
 
Vi åbner for gratis besøg/rundvisning i den unikke Medicinske Urtehave fra
den 16. juni 2020.
Åbningstider:          hver tirsdag kl. 10-12
                                hver lørdag kl. 10-13
Indgang til urtehaven foregår gennem døren fra Ringstedgade - tæt ved "Det gule hus" (Præstø Amtssygehus 1817).
Haven rummer en stor mængde planter med medicinsk historisk interesse. Netop nu blomstrer en stor del af planterne.
 
Vi forventer at kunne genåbne selve den historiske samling af instrumenter 1. september 2020, men dette vil blive bekendtgjort senere.
 
 ============================================================
 
Aktuel udstilling i ny montre.
1. oktober 2019
 
Under krigen 1940-45 var det vanskeligt at skaffe udenlandske lærebøger. Den unge danske medicinstuderende John Coulthard (16.10.1920 - 6.8.2008) savnede anatomibøger. 
Han tegnede og beskrev derfor selv hele den del af anatomien, der forlangtes til medicinstudiet. Det blev til 10 unikke bøger, der sammen med John Coulthards CV kan ses i museet.
 
=============================================================
 
Tidligere aktiviteter:
 
Næstved Sygehus 200 år
27. januar 2017
 
Næstved Sygehus markerede den 27. januar 2017, at det er 200 år siden sygehuset modtog sin første patient.
Medicinsk-historisk Museum er nabo til den 200 år gamle resterende del af det oprindelige sygehus.
I anledning af jubilæet holdt museet ekstra åbent fredag den 27. januar kl. 15-17.
Museet vil i foråret 2017 markere, at det er 25 år siden, vi flyttede ind i de nuværende lokaler og 50 år siden samlingerne blev grundlagt.
 
======================================================================
 
Polioepidemien 1952/53 
Januar 2017
 
Museet har i januar 2017 deltaget i Polioforeningens markering som selvstændig forening med foredrag af to af museets medarbejdere - tidl. overlæge Anne Holten Jensen og tidl. overlæge Carl Eli Olsen. Begge har arbejdet som ventilatører på Blegdamshospitalet i København under polioepidemien i 1952/53.
 
 
Museet fokuserer i den kommende tid på beretninger om den epidemi, der for 65 år siden blev angivet som verdens største. 

===================================================================

Næstved Kulturnat 2016 

Medicinsk-historisk Museum deltog i Næstved Kulturnat 
fredag den 7. oktober 2016 kl. 19-23.
 
Tidligere overlæger ved Næstved Sygehus viste dels rundt i museet og fortalte dels om udvalgte gamle instrumenter ved en stand i sygehusets reception. Der var rundvisning i den medicinske urtehave, som var oplyst med levende lys.
De mere end 125 besøgende i museum og urtehave denne aften/nat kunne udover en spændende oplevelse glæde sig over godt vejr.

=========================================================

 Sommer åbningstider 2016.

I sommerferieperioden fra 4. juni til og med 27. august 2016 havde museet udover normal åbningstid valgt at holde extraordinært åbent på lørdage kl. 10 - 14. Museet var således åbent for besøgende i ovennævnte ferieperiode:
Tirsdage kl. 10 - 12
Lørdage kl. 10 - 14
Herudover kunne aftales besøg i museet på telefon:
5651 2029 eller 5651 2405.
 
===================================================================
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Næstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk