Museum

Hvad er medicinsk historie?
Medicinsk historie er beretningen om vort kendskab til menneskets sygdomme og skavanker fra oldtid til nutid og om de behandlinger, der har været anvendt.
Historien omfatter således anbefalinger af kure fra de ældste kendte, primitive naturmetoder til vore dages avancerede, videnskabelige metoder og tekniker. Det er derfor først og fremmest lægekunstens og medicinmændenes præstationer, der fortælles i de gamle skrifter og dokumenter.
Et interessant element i historien er udviklingen af behandlingsredskaber, kirurgiske og andre instrumenter, som begyndte for mindst 5000 år siden. Vort kendskab til disse ting skyldes, at der gennem tiderne er eftersøgt, fundet og bevaret sager af betydning for historien.
 
Formålet med Medicinsk-historisk Museum er således at vise og beskrive udviklingen indenfor sundhedsvæsenet - herunder anvendte instrumentarium og bøger - gennem kontinuerlig indsamling og bevarelse af vor sundhedsvidenskabelige og medicinske teknologiske kulturarv.
 
Museet har et godt samarbejde med Bevaringscenter Næstved
 
 =============================================================
 
Aktuelt:
 
=============================================================
 
Tidligere aktiviteter:
 
Næstved Sygehus 200 år
27. januar 2017
 
Næstved Sygehus markerede den 27. januar 2017, at det er 200 år siden sygehuset modtog sin første patient.
Medicinsk-historisk Museum er nabo til den 200 år gamle resterende del af det oprindelige sygehus.
I anledning af jubilæet holdt museet ekstra åbent fredag den 27. januar kl. 15-17.
Museet vil i foråret 2017 markere, at det er 25 år siden, vi flyttede ind i de nuværende lokaler og 50 år siden samlingerne blev grundlagt.
 
======================================================================
 
Polioepidemien 1952/53 
Januar 2017
 
Museet har i januar 2017 deltaget i Polioforeningens markering som selvstændig forening med foredrag af to af museets medarbejdere - tidl. overlæge Anne Holten Jensen og tidl. overlæge Carl Eli Olsen. Begge har arbejdet som ventilatører på Blegdamshospitalet i København under polioepidemien i 1952/53.
 
 
Museet fokuserer i den kommende tid på beretninger om den epidemi, der for 65 år siden blev angivet som verdens største. 

===================================================================

Næstved Kulturnat 2016 

Medicinsk-historisk Museum deltog i Næstved Kulturnat 
fredag den 7. oktober 2016 kl. 19-23.
 
Tidligere overlæger ved Næstved Sygehus viste dels rundt i museet og fortalte dels om udvalgte gamle instrumenter ved en stand i sygehusets reception. Der var rundvisning i den medicinske urtehave, som var oplyst med levende lys.
De mere end 125 besøgende i museum og urtehave denne aften/nat kunne udover en spændende oplevelse glæde sig over godt vejr.

=========================================================

 Sommer åbningstider 2016.

I sommerferieperioden fra 4. juni til og med 27. august 2016 havde museet udover normal åbningstid valgt at holde extraordinært åbent på lørdage kl. 10 - 14. Museet var således åbent for besøgende i ovennævnte ferieperiode:
Tirsdage kl. 10 - 12
Lørdage kl. 10 - 14
Herudover kunne aftales besøg i museet på telefon:
5651 2029 eller 5651 2405.
 
===================================================================
 
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Næstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk