Venneforening

Medicinsk-historisk Museum har en venneforening for medicinsk historisk interesserede, hvor formålet er at udbrede kendskabet til medicinhistorie samt at yde tilskud til driften af museet.
Venneforeningen arrangerer derfor også udflugter, foredrag mm.
 
Venneforeningen ønsker gerne nye medlemmer. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til museet gerne på mail eller på denne hjemmesides kontaktformular. 
 
=========================================================
 

Tidligere aktiviteter:

 
Foredragsaften med Palle Birk Hansen
om
Næstved sygehuse og hospitaler i middelalder
og nyere tid.
 
Torsdag den 19. januar 2017 kl. 19.30
i Foredragssalen, Næstved Sygehus.
 
 
Der er gratis adgang for Venneforeningens medlemmer. Gæster betaler 50 kr. 
 
Den store middelalderby Næstved rummede i middelalderen en række institutioner, som falder ind under begrebet sundhedsvæsen. Meget blev ændret ved Reformationen. Efter 1800 etablerede amtet et sygehus, som med tiden udviklede sig til Næstved Sygehus.
  
=========================================================
 
Bustur til Lund i Skåne
Fredag den 1. august 2014
 
Mødested: Næstvedhallernes parkeringsplads
 
Kl. 8.30      Afgang med bussen fra Næstvedhallernes parkeringsplads. Vi
                  kører til Domkirken i Lund. Der er pause efter Øresundsbroen.
Kl. 11-12    Rundvisning i Domkirken. Afsluttes med at se det spændende
                  astronomiske ur slå  kl. 12.
Kl. 12-2.45 Man kan på egen hånd bese domkirken og evt. besøge krypten.
Kl. 12.45    Afgang med bussen til Stadsparkcaféet. Frokost her kl. 13.
Kl. 14.00    Afgang med bussen til Livets Museum.
Kl. 14.15-15.45 Rundvisning i Livets Museum, som er et oplevelsesmuseum
                   med mange sjove udstillinger og ting til at blive klogere af.
Kl. 16.00     Bussen kører os hjem. Hjemkomst ca. kl. 17.45
 
Bestyrelsen har vedtaget, at foreningen betaler bustur og rundvisning, så deltagergebyret bliver kun 300 kr., som dækker mad og drikke. Gæster er velkomne. 
 
Tilmelding til Annlise Mikkelsen (2216 7231), Jens Pagel (2094 4011) eller Martin Kjærulf Nielsen (2991 5590) senest den 15. juli
  
==========================================================
 
Café-aften 
Tirsdag den 20. august 2013
 
Til venneforeningens medlemmer. 

Der indbydes herved til café-aften

 tirsdag den 20. august 2013 kl. 19.00.

Mødested: Medicinsk-historisk museum.

Programmet er følgende:

Kl. 19.00     Orientering om haven og servering af vin, vand og snacks i haven. 

Kl. 20.00     Vi går til 15. etage i højhuset, hvor Henrik Ahlmann vil holde foredrag om

Klostre, krydderurter og kvaksalvere.

Henrik Ahlmann er lærer og foredragsholder. Han har bl.a. medvirket ved radioudsendelser fra Esrum kloster og kan mange historier om lægeplanter.

Hvis regnvejret tvinger os indendørs fra starten, kan der blive tid til endnu et indslag. Det kan komme til at handle om en eller flere af urtehavens planter.

Vi får kaffe, te og vand.

Kl. 21.30     Aftenen slutter.
 

Tilmelding bedes foretaget telefonisk til Annlise Mikkelsen (22167231), Jens Pagel (20944011) eller Martin Kjærulf Nielsen (29915590). Eller på museets mailadresse senest den 5. august 2013.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Næstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk