Bestyrelse

Bestyrelsen i Museumsforeningen pr. 1.6.2022.
 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer:
 
4 er valgt på foreningens årlige generalforsamling for en 2 årig periode (ved foreningens start er 2 dog valgt for en 1 årig periode og 2 for en 2 årig periode).
1 medlem er udpeget af sygehusledelsen og 1 medlem er udpeget blandt museets medarbejdere - sædvanligvis museets daglige leder.
 
                           Lise Grupe Larsen - best.medl,,valgt 2022
Jens Pagel - , formand, valgt 2022
Lars Hemmingsen - kasserer, valgt 2022
Jens Peter Steensen - næstformand, valgt 2022 
Peter Schmidt - repr. medarbejdere, udpeget 2022
Jens Molter Pedersen - repr. for sygehusledelsen, udpeget 2022
Martin Kjærulf Nielsen - suppleant, valgt 2022
 
Søren Arentoft - revisor, valgt 2022
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Næstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk