Bestyrelse

Bestyrelsen i Venneforeningen pr. 18.8.2021.
 
Bestyrelsen består af 3 medlemmer der vælges for 2 år og kan genvælges.
 
Martin Kjærulf Nielsen - formand, valgt siden 2007
Jens Pagel - næstformand, valgt siden 2012
Annlise Mikkelsen - sekretær / kasserer, valgt siden 2009
 
Peter Schmidt - suppleant, valgt siden 2004
Søren Arentoft - revisor, valgt siden 2019
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Næstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk