Bestyrelse

Bestyrelsen i Medicinsk-historisk Museum pr. 1.4.2012.
 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 4 valgt for en 3 års periode og 2 udpeget af henholdsvis Støtteforening og Sygehusledelse.
 
Carl Eli Olsen - formand
Mogens Scharling - næstformand
Anne Holten Jensen - kasserer
Henrik Schmidt - sekretær
Martin Kjærulff Nielsen - repræsentant for Støtteforeningen
Søren Larsen - repræsentant for Sygehusledelsen
 
Bo Vennits - revisor
 
 
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Nęstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk