Bestyrelse

Bestyrelsen i Medicinsk-historisk Museum pr. 1.4.2017.
 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 4 valgt for en 3 års periode og 2 udpeget af henholdsvis Venneforening og Sygehusledelse.
 
Carl Eli Olsen - formand
Peter Schmidt - næstformand
Anne Holten Jensen - kasserer
Mogens Scharling - sekretær
Martin Kjærulff Nielsen - repræsentant for Venneforeningen
Jens Molter Pedersen - repræsentant for Sygehusledelsen
 
Søren Arentoft - revisor
 
 
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Nęstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk