Publikationer

Om fremmedlegemer i spiserøret - historisk belyst fra Aesops fabler til vore dage.
Af Carsten M. Smidt.
Særtryk af Dansk Medicin Historisk Årbog 1976.
 
 
Røntgenologiens udvikling i Sydsjælland 1896-1972.
Af Carsten M. Smidt.
Særtryk fra Dansk Medicinhistorisk årbog 1989-90.
 
 
Den kirurgiske uddannelse i Danmark i 1780erne belyst ved distriktskirurg J.R.Struckmanns eksamenspapirer.
Af Carsten M. Smidt.
Særtryk fra Dansk Medicinhistorisk årbog 1994.
 
 
Laryngologernes indsats på Blegdamshospitalet i København under poliomyelitis epidemien 1952/53.
Af Carsten M. Smidt
Særtryk fra Dansk Medicinhistorisk årbog 1995.
 
 
Egir Groth (1900-1961). Tuberkuloseoverlæge, modstandsmand og organisator.
Af Carsten M. Smidt.
Særtryk fra Dansk Medicinhistorisk årbog 1996.
 
 
Hjalmar Maag - en dansk foregangsmand.
Af Bendt Kløft.
Særtryk af Dansk Medicinhistorisk årbog 2001.
 
 
Polioepidemien i Danmark 1952-1953.
En beretning om forløbet samt 7 studenters personlige erindringer om arbejdet som ventilatører.
Medicinsk-historisk Samling, Næstved, marts 2003.
 
Næstved Sygehus 200 år.
Af Mogens Scharling
Næstved Sygehus udvikling gennem 200 år, hvor næsten alle bygninger helt unikt er bevarede. 67 sider. Juni 2014.
Kan købes på museet, Pris 100 kr.
 
Medicinsk-Historisk Museums 25-års jubilæum 2017 
Af Mogens Scharling 
I januar 1992 flyttede Medicinsk-historisk Museum ind i nuværende museumslokaler, den såkaldte Cellebygning. Museets hidtidige historie beskrives. Januar 2017.
Kan købes på museet. Pris 20 kr.
 
Præstø Amt sygehus. Liv og forhold på sygehuset.
Af Mogens Scharling
Livet på sygehuset i 1880'erne skildres på basis af udvalgte sygehistorier og frem til 1958. Trykt 2019.
Kan købes på museet. Pris 20 kr.
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Nęstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk